Geschiedenis

Vanaf 1977 waren veelmensen actief in allerlei werk- en actiegroepen. Men geloofde in zaken als: ontwapening democratisering en emancipatie. Het besef groeide dat het milieu verstoord raakte en dat oorzaken van de Derde Wereldproblematiek hier in het westen lagen.Al deze zaken pasten goed binnen het kader van het socialisme. Het koor kreeg de naam: het  “Bredaas Socialisties Koor”. Het koor groeide en de leden hadden binding met genoemde zaken. De een zat in de vrouwenbeweging, de ander bij de vereniging voor dienstweigeraars, weer anderen in het anti-taptoecommmité of in de Wereldwinkel.

Gaandeweg kwam er een nieuwe tijdgeest en velen konden niet meer vooruit met termen als “klassenstrijd, proletariaat en socialisme”, In 1983 kon men in het koor geluiden over een naamsverandering beluisteren. Maar voor het zover was brak de tijd aan van strijden tegen de kernwapens en de milieumanifestaties. De tijd van de dictaturen in Midden- en Zuid-Amerika, de problemen van de Chileense vluchtelingen en de martelingen in Argentinië. Het was ook de tijd van de apartheidsstrijd in Zuid-Afrika.

Uiteindelijk brak toch op 12-10-1988 een nieuwe naam voor het koor door: “Tegen de wind mee”. Een jaar later viel de Berlijnse muur en werd in februari 1991 Nelson mandela vrijgelaten. De “oude” tijd hield dus eind 1991 voor het koorop.

Het koor heeft in de loop der jaren commissies, subgroepen, comiteetjes gekend. Ieder met een eigen doel.
In Nederland zijn meer actiekoren en zo neemt het koor deel aan verschillende manifestaties en korendagen. .

Op 31 januari 1993 staat het koor op het bordes van gemeentehuis Breda te zingen voor een menigte van ruim 2000 mensen. Strijden tegen de ontstane situatie in het vroegere Joegoslavië.

Op 6 juni 1998 organiseert het koor zelf een Landelijke Strijdkorendag en die zaterdag wordt het Valkenberg overspoeld met culturele, strijdvaardige mensen.

In datzelfde jaar neemt het koor de eerste CD op.

12th 3 2008

2 reacties »

  1. Ja ja het verhaal wordt nog afgemaakt….

    Reactie door admin — 26 November, 2008 @ 4:06 pm
  2. Mandela overleden. ‘n Indrukwekkende tijd en vooral strijd, met onvergetelijke, krachtige liederen.

    Reactie door John — 5 December, 2013 @ 11:21 pm

Plaats een reactie