Wie zijn wij?

Wij zijn een actiekoor dat bestaat uit een groep eigenzinnige mensen, die met hun liederen protesteren tegen misstanden in de wereld. Solidariteit, rechtvaardigheid en vrede zijn onderwerpen die wij graag bezingen. We zingen niet alleen om te protesteren¬† maar ook omdat we het leuk vinden om te zingen en het gebleken is dat samen zingen mensen aanspreekt en een band schept. Wij zijn een gemengd koor en zingen vierstemmig. Het repertoire heeft een duidelijke boodschap, we zingen zowel bestaande liederen die nog steeds of weer actueel zijn, of nieuwe liederen die door enkele koorleden zelf geschreven worden. We repeteren 1 keer per week en treden een paar keer per jaar op meestal ter onderste…

 

Hieronder een foto die gemaakt is tijdens ons koorweekend in Oostkapelle.

 

12th 3 2008